Πουέμπλο

Ο πολιτισμός των Πουέμπλο αναπτύχθηκε από την αρχή του 8ου αιώνα, όταν οι Ανασάζι που ζούσαν στα νοτιοδυτικά των σημερινών ΗΠΑ οργανώθηκαν σε οικισμούς. Η ανάγκη αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής και αλληλοβοήθειας σε περιόδους ξηρασίας ή σε περιόδους που χρειάζονταν εργατικά χέρια, υποχρέωσε τους Ανασάζι να ιδρύσουν μεγαλύτερες κοινότητες και συνάψουν συμμαχίες με τις γειτονικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πουέμπλο.