Πουέμπλο

Ο πολιτισμός των Πουέμπλο αναπτύχθηκε από την αρχή του 8ου αιώνα, όταν οι Ανασάζι που ζούσαν στα νοτιοδυτικά των σημερινών ΗΠΑ οργανώθηκαν σε οικισμούς. Η ανάγκη αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής και αλληλοβοήθειας σε περιόδους ξηρασίας ή σε περιόδους που χρειάζονταν εργατικά χέρια, υποχρέωσε τους Ανασάζι να ιδρύσουν μεγαλύτερες κοινότητες και συνάψουν συμμαχίες με τις γειτονικές πληθυσμιακές ομάδες. Τα υπόγεια σπίτια σταδιακά αντικαταστάθηκαν από οικοδομήματα στην επιφάνεια του εδάφους: ορθογώνια κτίσματα, κατασκευασμένα από πέτρα και πηλό με μία είσοδο από την οροφή, από όπου κατέβαιναν με τη χρήση σκάλας. Τα κτίσματα συνήθως έβλεπαν σε μια πλατεία ή σε μια αυλή, όπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πουέμπλο.