Πολιτεύματα

Από το 700 ως το 500π.Χ. η βασιλεία καταλύθηκε στα περισσότερα ελληνικά κράτη. Τα βασιλευόμενα πολιτεύματα τα διαδέχθηκαν αβασίλευτες αριστοκρατίες. Οι ευρύτερες αριστοκρατίες έδιναν πολιτικά δικαιώματα σε όλους τους ενήλικους ευγενείς. Υπήρχαν όμως και παραλλαγές περισσότερο ή λιγότερο στενές. Η περίπτωση της μονοπώλησης των πολιτικών δικαιωμάτων από το βασιλικό γένος είναι τόσο ακραία που δύσκολα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πολιτεύματα.