Περσική αυτοκρατορία, η πρώτη παγκοσμιοποίηση

Η Γεωργική Επανάσταση έφερε τη δημιουργία κρατών και σταδιακά αυτός ο τρόπος οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών διαχύθηκε μέσα στα χιλιάδες χρόνια που ακολούθησαν σε όλη τη γη. Ένα εμβληματικό κράτος της αρχαίας ιστορίας, το οποίο και θεωρείται ότι είναι το κράτος που έφερε την πρώτη παγκοσμιοποίηση, που δεν ήταν, όμως, απλώς κράτος, αλλά ήταν αυτοκρατορία, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περσική αυτοκρατορία, η πρώτη παγκοσμιοποίηση.