Περσική αυτοκρατορία, η πρώτη παγκοσμιοποίηση

Η Γεωργική Επανάσταση έφερε τη δημιουργία κρατών και σταδιακά αυτός ο τρόπος οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών διαχύθηκε μέσα στα χιλιάδες χρόνια που ακολούθησαν σε όλη τη γη. Ένα εμβληματικό κράτος της αρχαίας ιστορίας, το οποίο και θεωρείται ότι είναι το κράτος που έφερε την πρώτη παγκοσμιοποίηση, που δεν ήταν, όμως, απλώς κράτος, αλλά ήταν αυτοκρατορία, είναι η Περσική αυτοκρατορία. Ο Πέρσες είναι λαός ινδοευρωπαϊκής καταγωγής και η γλώσσα των Περσών θεωρείται αρχαιοπρεπής ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Συγγενείς τους είναι οι Μήδοι οι οποίοι είχαν φανεί στην Εγγύς και Μέση Ανατολή νωρίτερα από τους Πέρσες. Οι τελευταίοι θα αναδειχτούν στο ισχυρότερο στοιχείο της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περσική αυτοκρατορία, η πρώτη παγκοσμιοποίηση.