Περίκεντρα κτίρια

Στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού εκτός από την αρχιτεκτονική μορφή της βασιλικής χρησιμοποιήθηκαν και τα περίκεντρα κτίρια. Το περίκεντρο με ανακουφιστικές κόγχες κτίριο και θόλο από χυτά υλικά εμφανίστηκε τον 1ο π.Χ. αιώνα ως αίθουσα στις ρωμαϊκές θέρμες. Στη συνέχεια εισήλθε ως προθάλαμος στην ανακτορική αρχιτεκτονική και τον 2ο μ.Χ. αιώνα με το Πάνθεο της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περίκεντρα κτίρια.