Πελοπίδες

Οι Πελοπίδες (αρχ. Πελοπίδαι) ήταν τα παιδιά του Πέλοπα και οι απόγονοι τους, που, κατά την παράδοση βασίλεψαν πριν από την κάθοδο των Ηρακλειδών στα μεγαλύτερα πολιτικά κέντρα της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στις Μυκήνες, στο Άργος, και στη Σπάρτη. Ως παιδιά του Πέλοπα θεωρούνται κυρίως ο Ατρέας και ο Θυέστης και ενδεχομένως οι Πλεισθένης, Αλκάθοος, Πιτθέας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πελοπίδες.