Παυλικιανοί και Βογόμιλοι

Στην χριστιανική αυτοκρατορία του Βυζαντίου υπάρχει εγρήγορση για διάφορες έκκεντρες χριστιανικές ομάδες, που υπάρχουν στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Το Βυζάντιο, μετά το 451 μ.Χ. ήταν πολύ σκληρό απέναντι στους αιρετικούς. Μία από αυτές τις ομάδες ήταν η αίρεση των Παυλικιανών. Αυτοί οι Παυλικιανοί δημιουργούνται γύρω στο 600 μ.Χ., δηλαδή στον 7ο, 8ο αιώνα μ.Χ. και αναπτύσσονται στον 8ο, στον 9ο, στον 10ο αιώνα μ.Χ., κυρίως στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Οι Παυλικιανοί έδιναν μεγάλη έμφαση στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου και αρνούνταν πλευρές των Ευαγγελίων, ήταν στην ουσία μανιχαϊστές στη σύλληψή τους. Πίστευαν δηλαδή, ότι υπάρχουν δύο θεοί: ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παυλικιανοί και Βογόμιλοι.