Παυλικιανοί και Βογόμιλοι

Στην χριστιανική αυτοκρατορία του Βυζαντίου υπάρχει εγρήγορση για διάφορες έκκεντρες χριστιανικές ομάδες, που υπάρχουν στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Το Βυζάντιο, μετά το 451 μ.Χ. ήταν πολύ σκληρό απέναντι στους αιρετικούς. Μία από αυτές τις ομάδες ήταν η αίρεση των Παυλικιανών. Αυτοί οι Παυλικιανοί δημιουργούνται γύρω στο 600 μ.Χ., δηλαδή στον 7ο, 8ο αιώνα μ.Χ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παυλικιανοί και Βογόμιλοι.