Πατριαρχείο Μόσχας

Το 1589 μ.Χ. οι Ρώσοι αποκτούν δικό τους πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Μόσχας και πασών των Ρωσιών, το οποίο έχει σχέσεις σεβασμού με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά είναι ξεχωριστό πατριαρχείο και έτσι πλέον συνεχίζει να πορεύεται μέχρι σήμερα και παραμένει πάντοτε ένα πατριαρχείο της Ανατολικής Ορθοδοξίας. 60 χρόνια περίπου μετά από τον εκχριστιανισμό τους, μαθαίνουν οι Ρώσοι ότι η Εκκλησία ηχριστιανική έσπασε σε δύο κομμάτια: στη δυτική και στην ανατολική. Οι Ρώσοι συντάχθηκαν με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, γιατί η κυρίαρχη πνευματική και θρησκευτική αρχή που τους καθοδηγούσε ήταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Οι Ρώσοι υπάγονταν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ένα Πατριαρχείο το οποίο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πατριαρχείο Μόσχας.