Πατριαρχεία του Χριστιανισμού

Το Βυζάντιο είναι μια χριστιανική αυτοκρατορία και έχει πολύ μεγάλο κύρος ανάμεσα στον χριστιανισμό. Μέσα στα εδάφη της βρίσκονται για μακρό διάστημα τα περισσότερα Πατριαρχεία του Χριστιανισμού. Από τον 1ο αιώνα υπήρχαν κάποιες δομές πρωτόλειες, αλλά σταδιακά τον 2ο, 3ο, 4ο αιώνα μ.Χ. δημιουργούνται Μητροπόλεις, Επισκοπές, Πατριαρχεία. Τα Πατριαρχεία, τα πέντε ιστορικά Πατριαρχεία του χριστιανισμού, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πατριαρχεία του Χριστιανισμού.