Πατριαρχεία του Χριστιανισμού

Το Βυζάντιο είναι μια χριστιανική αυτοκρατορία και έχει πολύ μεγάλο κύρος ανάμεσα στον χριστιανισμό. Μέσα στα εδάφη της βρίσκονται για μακρό διάστημα τα περισσότερα Πατριαρχεία του Χριστιανισμού. Από τον 1ο αιώνα υπήρχαν κάποιες δομές πρωτόλειες, αλλά σταδιακά τον 2ο, 3ο, 4ο αιώνα μ.Χ. δημιουργούνται Μητροπόλεις, Επισκοπές, Πατριαρχεία. Τα Πατριαρχεία, τα πέντε ιστορικά Πατριαρχεία του χριστιανισμού, βρίσκονται στις θέσεις, που δείχνουν και τη δύναμη της ανατολικής πλευράς σε σχέση με τον χριστιανισμό, μια και εδώ γεννήθηκε ο χριστιανισμός και εδώ διαδόθηκε και εδώ υπάρχει ο κεντρικός του πυρήνας. Τα Πατριαρχεία του Χριστιανιμού είναι: το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στην Αίγυπτο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πατριαρχεία του Χριστιανισμού.