Παράδεισος και Μάγοι

Στον ζωροαστρισμό γίνεται μία συνεχής μάχη του Καλού με το Κακό. Ο ζωροαστρισμός έχει μία πλευρά, που συνδυάζεται με αυτή τη μάχη, που ακολουθεί και τα μετά θάνατον. Διότι, οι ψυχές των ανθρώπων μετά θάνατον δεν πεθαίνουν, παρά -ανάλογα με το πώς είχες συμπεριφερθεί στη ζωή σου- μετά θάνατον βρίσκεσαι σε τόπο είτε επαίνου είτε τιμωρίας. Οι ψυχές εκείνων, οι οποίοι συμμετέσχαν στη ζωή τους στη μάχη υπέρ του Καλού, μετά θάνατον θα βρεθούν σε υπέροχους κήπους. Αυτοί οι κήποι είναι κήποι στους οποίους ρέουν τα ύδατα και φύονται θαυμάσια δέντρα καρποφόρα και ανθούν φυτά. Αυτοί οι κήποι, οι περίκλειστοι, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παράδεισος και Μάγοι.