Παράδεισος και Μάγοι

Στον ζωροαστρισμό γίνεται μία συνεχής μάχη του Καλού με το Κακό. Ο ζωροαστρισμός έχει μία πλευρά, που συνδυάζεται με αυτή τη μάχη, που ακολουθεί και τα μετά θάνατον. Διότι, οι ψυχές των ανθρώπων μετά θάνατον δεν πεθαίνουν, παρά -ανάλογα με το πώς είχες συμπεριφερθεί στη ζωή σου- μετά θάνατον βρίσκεσαι σε τόπο είτε επαίνου είτε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παράδεισος και Μάγοι.