Παλαιολιθική Εποχή

Τρία είναι τα μεγαλύτερα ορόσημα της Ιστορίας της Ανθρωπότητας: Πρώτο η εμφάνιση και η επικράτηση του γεωργικού και κτηνοτροφικού βίου, η λεγόμενη «Γεωργική Επανάσταση», πριν από 10.000 χρόνια. Δεύτερο, η εμφάνιση των λεγόμενων «Πολιτισμών της Γραφής», συνδυασμένων με την Επανάσταση των Άστεων, πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Τρίτο, η «Βιομηχανική Επανάσταση» των νεότερων χρόνων (περίπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παλαιολιθική Εποχή.