Πάπας, Vulgata και Ουλφίλας

Τα τέσσερα Πατριαρχεία βρίσκονταν στην ανατολή. Ο Πάπας της Ρώμης ήταν μόνος του, σε τεράστιες δυσκολίες, να προσπαθεί να ποιμάνει τους πιστούς του, οι οποίοι χειμάζονταν πραγματικά και για τους οποίους ήταν πολύ σημαντικός, ακόμα πιο σημαντικός απ’ ό,τι οι Πατριάρχες για τους χριστιανούς της Ανατολής για τον απλό λόγο ότι εκείνος εκπροσωπούσε τη μοναδική ζώσα όρθια Αρχή που έδενε τους κατοίκους με το παρελθόν τους, ενώ στην Ανατολή υπήρχε και ο αυτοκράτορας και οι πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες και τα πράγματα ήταν ομαλότερα και ευκολότερα. Πάντως, ο Πάπας της Ρώμης δεν έπαυε να θεωρεί το αξίωμά του το υψηλότατο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πάπας, Vulgata και Ουλφίλας.