Ο 19ος αιώνας της Ευρώπης

Ο 19ος αιώνας ήταν για την Ευρώπη αιώνας ανακατατάξεων. Πολλές από αυτές τις πυροδότησε ο Μέγας Ναπολέων, ο οποίος ήταν ένας στρατηλάτης που ανέτρεψε τις ισορροπίες στην Ευρώπη και έκανε τον χάρτη της Ευρώπης πιο απλό. Όταν τέλειωσε ο κύκλος του Ναπολέοντα, χώρες περίπλοκες είχαν αναγκαστεί να ενωθούν. Ο Ναπολέων στην πράξη συνέτριψε την προηγούμενη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο 19ος αιώνας της Ευρώπης.