Ο 19ος αιώνας της Ευρώπης

Ο 19ος αιώνας ήταν για την Ευρώπη αιώνας ανακατατάξεων. Πολλές από αυτές τις πυροδότησε ο Μέγας Ναπολέων, ο οποίος ήταν ένας στρατηλάτης που ανέτρεψε τις ισορροπίες στην Ευρώπη και έκανε τον χάρτη της Ευρώπης πιο απλό. Όταν τέλειωσε ο κύκλος του Ναπολέοντα, χώρες περίπλοκες είχαν αναγκαστεί να ενωθούν. Ο Ναπολέων στην πράξη συνέτριψε την προηγούμενη μορφή της Ευρώπης και δημιούργησε περισσότερο ενιαίες περιοχές, καθώς εκείνος τις είχε ενιαιοποιήσει με την κατάκτησή του, και τις είχε ενιαιοποιήσει με τον νομικό κώδικα, τον γαλλικό νομικό κώδικα, τον οποίον μετέφερε στις κτήσεις του, που έπαιξε μεγάλο ρόλο για τον εκσυγχρονισμό περιοχών της Ευρώπης, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο 19ος αιώνας της Ευρώπης.