Ο χρόνος των Χριστιανών

Ο χρόνος νοείται χριστιανικά ως το πλαίσιο στο οποίο ξεδιπλώνεται η αποκάλυψη του Θεού και συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου και ο αγιασμός της κτίσεως και της ιστορίας. Έχει δηλαδή σωτηριολογική σημασία, συνδεόμενος πάντα με την ανάπτυξη του σχεδίου της «θείας οικονομίας». Γι΄ αυτό και δεν νοείται κυκλικά, ως ατέρμονη ανακύκληση αλλά γραμμικά. Η ροή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο χρόνος των Χριστιανών.