Ο χρόνος των Χριστιανών

Ο χρόνος νοείται χριστιανικά ως το πλαίσιο στο οποίο ξεδιπλώνεται η αποκάλυψη του Θεού και συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου και ο αγιασμός της κτίσεως και της ιστορίας. Έχει δηλαδή σωτηριολογική σημασία, συνδεόμενος πάντα με την ανάπτυξη του σχεδίου της «θείας οικονομίας». Γι΄ αυτό και δεν νοείται κυκλικά, ως ατέρμονη ανακύκληση αλλά γραμμικά. Η ροή του είναι ανεπανάληπτη με γεγονότα μοναδικά και σωτήρια, «εφ’ άπαξ» και «εις το διηνεκές». Κέντρο και «εντελέχεια» του γραμμικού-ευθύγραμμου-χρόνου είναι ο Χριστός, το Α και το Ω της ιστορίας, η Αρχή και το Τέλος. Η χριστιανική προοπτική είναι μόνιμα εσχατολογική και από αυτό αντλούν το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο χρόνος των Χριστιανών.