Ο Φαβιέρος μπαίνει στην Ακρόπολη

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο φρούραρχος Γιάννης Γκούρας σκοτώθηκε από εχθρικό βόλι. Ο Καραϊσκάκης ανέθεσε στον Κριεζώτη να μπει με το σώμα του στην Ακρόπολη. Τελικά ο Κριεζώτης το καταφέρνει στις 12 Οκτωβρίου 1826. Έξω από την Ακρόπολη συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Στις 17 Νοεμβρίου οι πολιορκημένοι ζήτησαν από την κυβέρνηση πολεμοφόδια. Την επικίνδυνη επιχείρηση ανεφοδιασμού των πολιορκημένων ανέλαβε ο Γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος με μια τακτική, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «φαβιερική». Ο αρχηγός του τακτικού στρατού, που ήταν στρατοπεδευμένος στα Μέγαρα, με τους άνδρες του, τους φιλέλληνες και τους πυροβολητές, 480 άνδρες συνολικά, που ήταν όλοι φορτωμένοι με ένα σακίδιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Φαβιέρος μπαίνει στην Ακρόπολη.