Ο Τίτος Λίβιος, ο «επικός» ιστορικός

Ο Τίτος Λίβιος ήταν μεγάλος τεχνίτης του λόγου και μπορεί να υποστηριχθεί ότι ήταν περισσότερο επικός, που χρησιμοποιούσε τον πεζό λόγο, παρά ιστορικός. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε την Ιστορία είναι μάλλον ξένος για έναν νεότερο ιστορικό. Δεν πρόκειται για ερευνητική εργασία με την αυστηρή έννοια του όρου, μολονότι ότι ο Τίτος Λίβιος δεν παραμέλησε την έρευνα των γεγονότων και την αναζήτηση της αλήθειας. Το να κατανοήσει κάποιος τον Τίτο Λίβιο ως λογοτέχνη δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον διαγράψει ως ιστορικό, γιατί οι μεγάλες γραμμές της ιστορικής περιγραφής του αντέχουν στη δοκιμασία και λίγο ή πολύ στα επιμέρους η αξία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Τίτος Λίβιος, ο «επικός» ιστορικός.