Ο στρατός του Καποδίστρια

Ο στρατός, όταν ήρθε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα, παρουσίαζε εικόνα αποδιοργάνωσης. Ο επταετής τότε πόλεμος άφησε την Ελλάδα, στα χέρια 20 ή 30 χιλιάδων στρατιωτών και 15 ή 20 χιλιάδων αεργούντων ναυτών. Υπήρχε μεγάλος αριθμός στρατηγών και ανωτέρων αξιωματικών λόγω της αφειδούς απονομής βαθμών από τις διάφορες κυβερνήσεις, για να προσεταιρισθούν στρατιωτικά στελέχη, ιδίως κατά τους εμφυλίους πολέμους. Οι στρατιώτες αυτοί έπρεπε να υπαχθούν κατά κάποιο τρόπο σε στρατιωτικούς κανονισμούς και να συγκροτήσουν οργανωμένα στρατιωτικά τμήματα. Οι πολυάριθμοι στρατηγοί και ανώτεροι αξιωματικοί έπρεπε να δεχθούν να υπηρετήσουν σε θέση υποδεέστερη των αξιώσεων τους και με βαθμούς κατώτερους από αυτούς που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο στρατός του Καποδίστρια.