Ο Ρέινεκ και οι Κρήτες

Μετά την ήττα των Ελλήνων στο Φραγκοκάστελλο, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Καποδίστριας έστειλε τον Ρέινεκ στην Κρήτη, ο οποίος παρέμεινε εκεί ως τον Μάρτιο του 1829. Επειδή η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν δυσμενής, ο Ρέινεκ συνέστησε στους Κρήτες την κατάπαυση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την εντολή του Καποδίστρια. Η σύσταση αυτή του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ρέινεκ και οι Κρήτες.