Ο Πρωταγόρας

Ονομαστός μεταξύ των σοφιστών ήταν ο Πρωταγόρας, του οποίου σώθηκαν μόνο μαρτυρίες για τη ζωή του και το έργο του. Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Περικλή. Μάλιστα το 444π.Χ., του ανέθεσε ο Αθηναίος πολιτικός να γράψει τους νόμους για την αποικία των Αθηναίων, τους Θούριους στην Κάτω Ιταλία. Ο Πρωταγόρας είναι ο εισηγητής της αντίληψης εκείνης, σύμφωνα με την οποία ο υποκειμενισμός είναι καθοριστικός παράγοντας της αντίληψης για τα πράγματα. Υποστήριξε ακόμη πως για την ύπαρξη των πραγμάτων μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αλλά όταν μέτρο είναι ο άνθρωπος, στα ηθικά ζητήματα, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή μια πράξη, είτε ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Πρωταγόρας.