Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας

Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας δεν αποτελούνταν μόνο από Έλληνες αλλά και από διάφορες εθνότητες και μειονότητες. Ειδικότερα η περιοχή της Μικράς Ασίας κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωνευτήρι εθνοτήτων και μειονοτήτων αφού συναντήθηκαν κατά καιρούς και συμβίωναν με το γηγενή πληθυσμό, εθνικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα, όπως έμποροι, ναυτικοί, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας.