Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας

Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας δεν αποτελούνταν μόνο από Έλληνες αλλά και από διάφορες εθνότητες και μειονότητες. Ειδικότερα η περιοχή της Μικράς Ασίας κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωνευτήρι εθνοτήτων και μειονοτήτων αφού συναντήθηκαν κατά καιρούς και συμβίωναν με το γηγενή πληθυσμό, εθνικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα, όπως έμποροι, ναυτικοί, στρατιωτικοί, εργάτες, προερχόμενοι από διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας και εκτός των ορίων αυτής. Στη Μικρά Ασία από την ελληνιστική εποχή ως τον 4ο π.Χ. αιώνα ο πνευματικός πληθυσμός αποτελούνταν από φιλοσόφους, ρήτορες, ποιητές, ιστορικούς, γραμματικούς, μαθηματικούς, και ιατρούς. Οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι ήταν Έλληνες ή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο πληθυσμός της βυζαντινής Μικράς Ασίας.