Ο Οργανικός Νόμος

Το 1867 ο σουλτάνος κήρυξε κατάπαυση των εχθροπραξιών, που είχαν ξεκινήσει το 1866, για πέντε εβδομάδες στην Κρήτη, από τις 5 Σεπτεμβρίου 1867, με παραχώρηση γενικής αμνηστίας. Στην Κρήτη έστειλε τον Μεγάλο Βεζύρη Ααλή πασά, κομιστή διοικητικών παραχωρήσεων. Ο Οργανικός Νόμος θα βασιστεί πάνω σε αυτές τις διοικητικές παραχωρήσεις. Ουσιαστικά επρόκειτο για υπόσχεση ενός καθεστώτος υποτυπώδους ημιαυτονομίας, με παραχωρήσεις ορισμένων προνομίων στους χριστιανούς της νήσου. Ο Ααλής πασάς έφτασε στην Κρήτη στις 22 Σεπτεμβρίου 1867 και εξέδωσε αμέσως προκήρυξη, με την οποία καλούσε τους επαναστάτες να καταθέσουν τα όπλα μέσα σε 45 ημέρες και το λαό να εκλέξει πληρεξουσίους μέσα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Οργανικός Νόμος.