Ο Οιδίπους και ο Θηβαϊκός κύκλος

Ο Οιδίπους είναι σήμερα γνωστός τόσο για την λύση του αινίγματος της Σφίγγας αλλά και για την ακούσια αιμομικτική του σχέση με τη μητέρα του, Ιοκάστη. Ο Οιδίπους είναι το αρχέτυπο του τραγικού ήρωα, στην ιστορία του οποίου προσωποποιείται η πανανθρώπινη κατηγορία της άγνοιας, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον εαυτό του και είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Οιδίπους και ο Θηβαϊκός κύκλος.