Ο Ξενοφάνης

Ο Ξενοφάνης καταγόταν από την Κολοφώνα της Ιωνίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Ελέα, (αποικία των Φωκαέων στην περιοχή της Καμπανίας). Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με τον Ξενοφάνη: άλλοι τον θεωρούν θρησκευτικό αναμορφωτή της αρχαίας μυθολογίας, άλλοι ως έναν περιπλανώμενο που απήγγελλε τα ποιήματα του στα συμπόσια, άλλοι ως κακόζηλο θεολόγο που δίδασκε μεν τον έναν θεό, χωρίς ωστόσο να συντελέσει σε αυτή τη διδασκαλία. Έχει γράψει τα έργα του σε μορφή έμμετρη. Από το έργο του με την ονομασία Ελεγείαι, διασώθηκαν αποσπάσματα, όπως και από τα έργα του Σίλλοι και Περί φύσεως. Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ξενοφάνης.