Ο ντομοβόι

Ο ντομοβόι κατοικούσε σε εκείνους τους χώρους και κυρίως στα αγροτόσπιτα και στα παραπλήσια αγροτικά κτίρια, όπου οι χωρικοί ένιωθαν πιο ασφαλείς. Το σπίτι αποτελούσε μια καλά προστατευμένη ζώνη. Αυτό φαινόταν από την προσεκτική επιλογή τοποθεσίας για τα θεμέλια του, όπου εναποθέτονταν στρατηγικά προσφορές, όπως ψωμί, κέρματα, μαλλί. Φαινόταν επίσης από τα ηλιακά σύμβολα που συχνά στόλιζαν την πρόσοψη του, από τους σταυρούς που στόλιζαν τις παραστάδες των πορτών, και από τις τσουκνίδες που κρεμιούνταν κοντά στα παράθυρα. Μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στην οικία εξασφαλιζόταν από τη γωνιά των εικόνων και, διαγωνίως απέναντι, από την εστία που συνδεόταν με την ιερή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο ντομοβόι.