Ο Μιχαήλ Γ’

Τον Θεόφιλο διαδέχθηκε ο μόλις τριών ετών γιος του Μιχαήλ, ο επονομαζόμενος Μιχαήλ Γ’. Τον μικρό Μιχαήλ επόπτευε η μητέρα του Θεοδώρα και η μεγαλύτερη αδελφή του Θέκλα. Οι τρεις συμβασιλείς είχαν οριστεί από τον Θεόφιλο. Συγχρόνως ο Θεόφιλος είχε ορίσει ένα ολιγομελές συμβούλιο το οποίο θα ασκούσε την κυβερνητική εξουσία. Μέλη αυτού του συμβουλίου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Μιχαήλ Γ’.