Ο Λουκιανός (120μ.Χ.-181μ.Χ.)

Ο Λουκιανός γεννήθηκε σε μια εποχή που οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει την Ελλάδα και επέβαλαν τους δικούς τους όρους στον πολιτισμό και την φιλοσοφία. Ο Λουκιανός αντίκρισε τα προβλήματα της εποχής του, έπιασε το σφυγμό της εποχής του και τον μετέφερε στα έργα του. Το έργο του έχει μεγάλη λογοτεχνική και μορφωτική αξία. Ο Λουκιανός γεννήθηκε στα Σαμόσατα της Κομμαγηνής, μιας επαρχίας της Συρίας, γύρω στο 120μ.Χ. ύστερα από τα πρώτα γράμματα που έμαθε στην πατρίδα του, οι γονείς του σε οικογενειακό συμβούλιο αποφάσισαν να τον βάλουν να μάθει την τέχνη της Ερμογλυφικής, δηλαδή να γίνει μαρμαρογλύφος. Κατέληξαν στην απόφαση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Λουκιανός (120μ.Χ.-181μ.Χ.).