Ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος

Ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, ο αρχηγέτης της δυναστείας των Ισαύρων, είχε γεννηθεί στην Γερμανία της βόρειας Συρίας, αλλά καταγόταν από την Ισαυρία (ανατολική επαρχία της Μικράς Ασίας). Αυτή η άποψη κυριαρχούσε στην επιστημονική ιστοριογραφία μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Κατά την εποχή αυτή υποστηρίχηκε ότι ο Λέων Γ’ δεν ήταν Ίσαυρος αλλά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος.