Ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος

Ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, ο αρχηγέτης της δυναστείας των Ισαύρων, είχε γεννηθεί στην Γερμανία της βόρειας Συρίας, αλλά καταγόταν από την Ισαυρία (ανατολική επαρχία της Μικράς Ασίας). Αυτή η άποψη κυριαρχούσε στην επιστημονική ιστοριογραφία μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Κατά την εποχή αυτή υποστηρίχηκε ότι ο Λέων Γ’ δεν ήταν Ίσαυρος αλλά Σύρος. Σήμερα οι επιστήμονες διχάζονται ως προς το θέμα αυτό.

Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος

Ο Ostrogorky τοποθετεί εύστοχα το θέμα αυτό γράφοντας: «Αφού γκρινιάζουμε ότι η Ισαυρία δέχθηκε σε πρώτη φάση το μεγάλο κύμα των βυζαντινών προσφύγων που εγκατέλειψαν τις επαρχές της Συρίας όταν έφθασαν εκεί οι Άραβες, μπορούμε να δεχθούμε τις πληροφορίες των πηγών, για την διπλή καταγωγή του Λέοντα παρά την επιφανειακή αντίφαση τους. Δηλαδή ο Λέων Γ’ γεννήθηκε στη Γερμανίκεια της Εκφρατησίας, έζησε για κάποιο διάστημα στη Ισαυρία ως πρόσφυγας, ίσως στα εφηβικά του χρόνια, και αργότερα εγκαταστάθηκε οριστικά στην Θράκη».

Ο Λέων Γ’ πριν γίνει αυτοκράτορας είχε διαπρέψει ως στρατιωτικός και διπλωμάτης. Όταν ο Ιουστινιανός Β’, το 705, βάδιζε μέσω της Θράκης προς την Κωνσταντινούπολη για να ανακτήσει τον θρόνο του, προσεχώρησε σε αυτόν ο νεαρός τότε Λέων ο οποίος τιμήθηκε με το αξίωμα του σπαθάριου και κατόπιν ανέλαβε στρατιωτική και διπλωματική αποστολή στην περιοχή του Καυκάσου (Αβασγία, Αλανία, Ιβηρία, Λαζική). Αργότερα ο αυτοκράτορας Αναστάσιος Β’ εκτιμώντας τις στρατιωτικές και διπλωματικές ικανότητες που έδειξε ο Λέων κατά τη διαρκεία αυτής της αποστολής τον διόρισε στρατηγό του θέματος των ανατολικών, θέση εξαιρετικά τιμητική.

Το νομοθετικό έργο του Λέονταν Γ’ που δημοσιεύθηκε το 726 στο όνομα του ιδίου και του γιου του Κωνσταντίνου, αποτελεί ορόσημο στη ιστορία της κωδικοποίησης της βυζαντινής νομοθεσίας. Η Εκλογή, απάνθισμα των σπουδαιότερων διατάξεων του ιδιωτικού και ποινικού δικα.ίου της εποχής εκείνης. Βασίζεται βέβαια στο Ιουστινιάνειο δίκαιο, αλλά ξεφεύγει σε αρκετά σημεία από αυτό αναθεωρώντας το «εις το φιλανθρωπινότερον».

Στη μεγάλη του εισαγωγή υπάρχει ολόκληρη διακήρυξη κοινωνικής πολιτικής. Φροντίδα για τον φτωχό, προστασία στον ανίσχυρο, υποστήριξη στον αδύνατο είναι το πνεύμα της νέας νομοθεσίας. Λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την περιουσία των χηρών και των ορφανών και αντίθεται στην Εκκλησία η εποπτεία των ορφανών. Η απελευθέρωση των δούλων γίνεται τώρα ευκολότερα με τη συγκατάθεση των κυρίων τους. Η νέα νομοθεσία προστατεύει τη συζυγική πίστη και την αγνότητα.

Ο Λέων Γ’ ανήκει στους μεγάλους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Διακρινόταν για τη θρησκευτική του πίστη, θάρρος, τόλμη, απαοφασιστικότητα, δραστηριότητα, θέληση, πρωτοβουλία και ικανότητα προγραμματισμού. Ο Λέων Γ’ προσέφερε στο Βυζάντιο δύο μεγάλες υπηρεσίες: α) αποκατέστησε την τάξη στο κράτος, όπου ύστερα από τη κατάληψη της δυναστείας του Ηρακλείου επικρατούσε αναρχία, β) απέκρουσε τους Άραβες μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και έσωσε όχι μόνο την ελληνική αυτοκρατορία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό από τις μουσουλμανικές ορδές. Μετά από βασιλεία εικοσιτεσσάρων ετών ο Λέων Γ’, αφού προσβλήθηκε από υδρωπικία, πέθανε στις 18 Ιουνίου 741.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)