Ο Κωνσταντίνος Θ’ και η εποχή του

Ο Κωνσταντίνος Θ’, ο οποίος βρέθηκε από την απομόνωση της εξορίας, όπου τον είχε στείλει ο προηγούμενος αυτοκράτορας, Μιχαήλ Ε’, στον αυτοκρατορικό θρόνο να συμβασιλεύει με δύο γηραίες αυτοκράτειρες (Ζωή και Θεοδώρα), καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Κατά τον Ζωναρά, ο Κωνσταντίνος Θ’, ο επονομαζόμενος Μονομάχος, υπήρξε «την ώραν υπέρλαμπρος», ωραίος σαν τον Αχιλλέα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνσταντίνος Θ’ και η εποχή του.