Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος

Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος διαδέχθηκε στον θρόνο τον Αλέξανδρο, αδελφό του Λέοντα Στ’. Επειδή ήταν τότε μόνο επτά ετών επιτροπευόταν από επταμελή αντιβασιλεία. Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ανέλαβε οριστικά την εξουσία στις 27 Ιανουαρίου του 945 και το Πάσχα του 946 έστεψε συναυτοκράτορα τον γιο του Ρωμανό για να στερεώσει την δυναστεία. Ο Κωνσταντίνος Ζ’ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος.