Ο Κωνστάντιος

Λίγα χρόνια πριν από το θάνατο του ο Μέγας Κωνσταντίνος μοίρασε το κράτος στους τρεις γιους του, Κωνσταντίνο Β’, Κωνστάντιο και Κώνσταντα και τους δύο ανηψιούς του, Δαλμάτιο και Αννιβαλιανό. Μετά το θάνατό του οι διάδοχοι του ήρθαν σε σύκρουση μεταξύ τους και μόνος κύριος του κράτους έμεινε ο Κωνστάντιος. Ο Κωνστάντιος ήταν άνθρωπος φιλύποπτος μικρόψυχος και πάρα πολύ αυταρχικός, σκληρός, φθονερός και εκδικητικός. Δεν είχε τα χαρίσματα του πατέρα του, ούτε στρατιωτικές και διοικητικές αρετές. Η εποχή που βασίλευε ο Κωνστάντιος χαρακτηρίζεται από θρησκευτικές ταραχές που τις προκάλεσε ο ίδιος. Επειδή ήταν Αρειανός, οπαδός του αίρεσης του Αρείου, πολέμησε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνστάντιος.