Ο κρητικός λαός της μινωικής εποχής

Ο κρητικός λαός διέθετε πλούσια αίσθηση, με έντονη αγάπη για τη φύση και τη ζωή. Ήταν γεμάτος από αισιοδοξία και δημιουργική διάθεση. Ο κρητικός λαός κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι γεωργικός και ποιμενικός. Έτσι είναι φυσικό να υπάρχουν πολλές και ποικίλες αγροτικές γιορτές που αναφέρονται στην λατρεία των φυσικών δυνάμεων και των βλαστικών δαιμόνων. Τα στοιχεία της αγροτικής ζωής είναι εμφανή στη μινωική τέχνη. Αλλά οι υψηλότερες μορφές πολιτισμού προϋποθέτουν την ύπαρξη αστικού βίου. Στα μεγάλα κέντρα της Κρήτης είχε δημιουργηθεί κοινωνική αριστοκρατία, με υψηλότερες απαιτήσεις και με οργάνωση ανώτερης μορφής ζωής. Προξενεί κατάπληξη σήμερα η λεπτότητα και η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο κρητικός λαός της μινωικής εποχής.