Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί

Οι ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί ναών είναι ο δωρικός και ο ιωνικός. Στη μνημειακότητα του δωρικού ρυθμού ο ιωνικός ρυθμός αντέταξε μια μεγαλύτερη ποικιλία στις λεπτομέρειες ώστε η εντύπωση του πλούτου να του δίνει κάποιο τρόπο επιβολής. Όπως στο δωρικό έτσι και στον ιωνικό ρυθμό πιθανόν να προηγήθηκε η ξύλινη αρχιτεκτονική. Με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί.