Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί

Οι ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί ναών είναι ο δωρικός και ο ιωνικός. Στη μνημειακότητα του δωρικού ρυθμού ο ιωνικός ρυθμός αντέταξε μια μεγαλύτερη ποικιλία στις λεπτομέρειες ώστε η εντύπωση του πλούτου να του δίνει κάποιο τρόπο επιβολής. Όπως στο δωρικό έτσι και στον ιωνικό ρυθμό πιθανόν να προηγήθηκε η ξύλινη αρχιτεκτονική. Με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ανωδομή του ιωνικού κτιρίου στην πρώιμη αυτή περίοδο. Κατά τον 7οπ.Χ. αιώνα οι κατασκευές των οικοδομημάτων εξακολουθούν να είναι ευτελείς, όπως και την προηγούμενη περίοδο, την γεωμετρική εποχή. Στο Θέρμο της Αιτωλίας, ο ναός του Απόλλωνα του 7ου π.Χ. αιώνα είναι ένα στενόμακρό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί.