Ο Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις εκλέχθηκε αυτοκράτορας σε μια προσπάθεια να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούσε να σωθεί τίποτα. Γι’ αυτό ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο και μερικούς λαϊκούς και κληρικούς έφυγαν στην Μικρά Ασία, όπου άρχισε να οργανώνει την αντίσταση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις.