Ο Θεοδόσιος Β’, ο Μικρός

Τον Αρκάδιο διαδέχτηκε στον θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο επτάχρονος γιος του Θεοδόσιος Β’, ο οποίος ονομάστηκε μικρός όχι λόγω της ηλικίας του ή της αξίας του, αλλά σε αντιδιαστολή με τον παππού του που ονομάστηκε Μέγας. Επειδή ήταν ανήλικος εποπτευόταν, τα πρώτα χρόνια, από τον Ανθέμιο που ήταν παλαιότερα αρχηγός της αυτοκρατορικής φρουράς. Ο Θεοδόσιος κατά τη διάρκεια της βασιλείας του είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά εξωτερικά προβλήματα. Αρχικά το ζήτημα της Αρμενίας. Αυτή την χώρα την μοιράστηκαν Βυζαντινοί και Πέρσες. Κατά την εποχή του Θεοδοσίου ο μοναχός και διάδοχος της αρμενικής εκκλησίας Μεστρώπιος επινόησε το αρμενικό αλφάβητο και με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Θεοδόσιος Β’, ο Μικρός.