Ο ησυχασμός και η Δύση

Ο ησυχασμός, εστιαζόμενος στη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει πέρα από τα πρόχειρα των συμβαινόντων, αλλά και ως πρόταση για την πρακτική σε αυτό, κατέχει, τον 13ο μ.Χ. αιώνα τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των έργων που αφορούν στην πρακτική φιλοσοφία. Η απάρνηση του κόσμου που είχε αρχίσει στους πρώτους αιώνες της μ.Χ. εποχής κορυφώνεται με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο ησυχασμός και η Δύση.