Ο Ησίοδος και τα έργα του

Σε έναν κόσμο όπου οι θεοί είναι παρόντες σε κάθε στιγμή, η γνώση της θεογονίας δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά και απαραίτητη. Προς αυτήν την κατεύθυνση στράφηκε το ενδιαφέρον του ανθρώπου σε θέματα που αφορούν κυρίως στο πρακτικό μέρος της φιλοσοφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελήθηκε το θεωρητικό. Κύριος εκπρόσωπος αυτής της τάσης είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ησίοδος και τα έργα του.