Ο Ηρώδης

Ο Ηρώδης, γνωστός ως «Μέγας», είναι ένα από τα πλέον αντιφατικά πρόσωπα στην ιστορία του Ισραήλ. Γεννήθηκε γύρω στο 73π.Χ., από τον Ιδουμαίο Αντίπατρο και την ευγενή Ναβαταία Κύπρο. Τα νεανικά του χρόνια στιγματίστηκαν από σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις και το σταδιακό εξελληνισμό της χώρας, που έφτασε μέχρι την κυριαρχία της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο και την πρώτη λεηλασία του Ναού, έργο του στρατηγού Κράσου. Το 47π.Χ. ο Ηρώδης έγινε κυβερνήτης της Γαλιλαίας, ενώ στον αδελφό του Φασαήλ ανατέθηκε η Ιερουσαλήμ. Όταν το 43π.Χ. ο Αντίπατρος δολοφονείται, ο Ηρώδης εκδικείται σφαγιάζοντας με τη σειρά του τους δολοφόνους του πατέρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ηρώδης.