Ο Εϋνάρδος του Καρλομάγνου

Ο Εϋνάρδος είναι ο βιογράφος του Καρλομάγνου. Ο Εϋνάρδος ήταν μικρόσωμος αλλά σε αυτό το μικρό σώμα του υπήρχε ένα μεγάλο πνεύμα. Αυτή η αντίθεση στο λόγιο Εϋνάρδο ίσως να ενσαρκώνει με τον παραστατικότερο τρόπο την αυτοσυνειδησία της εποχής, που αποκλήθηκε «Καρολίγγεια Αναγέννηση» στη Δυτική Ευρώπη και που μια συνεχή αναδρομή στην αρχαιότητα και σε σύγκριση με την αυτοκρατορική Ρώμη, διαμόρφωσε κύρια ένα νέο πρότυπο ηγεμόνα. Ο Εϋνάρδος γεννήθηκε το 770. Εμφανίζεται ως γραφέας χειρογράφων στην επισκοπή του Μάιντς το 788 και το 791. Για να τελειοποιήσει τη μόρφωση του ο τότε ηγούμενος τον έστειλε στην αυλή του Καρλομάγνου, όπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Εϋνάρδος του Καρλομάγνου.