Ο Ερρίκος Η΄

Αυτός ο Ερρίκος Η΄ είναι ένας ικανός ηγεμόνας, αλλά έχει και μια ταραγμένη προσωπική ζωή. Οι βασιλείς και οι βασίλισσες δεν είχαν δικαίωμα στο να ερωτευθούν τον σύζυγό τους. Τους επέλεγαν άλλοι ποιος θα ήταν ο σύζυγός τους, ανάλογα με τους στόχους του κράτους και τις διπλωματικές επαφές που έπρεπε να έχουν. Έτσι, ο Ερρίκος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ερρίκος Η΄.