Ο Ερρίκος Η΄

Αυτός ο Ερρίκος Η΄ είναι ένας ικανός ηγεμόνας, αλλά έχει και μια ταραγμένη προσωπική ζωή. Οι βασιλείς και οι βασίλισσες δεν είχαν δικαίωμα στο να ερωτευθούν τον σύζυγό τους. Τους επέλεγαν άλλοι ποιος θα ήταν ο σύζυγός τους, ανάλογα με τους στόχους του κράτους και τις διπλωματικές επαφές που έπρεπε να έχουν. Έτσι, ο Ερρίκος Η΄ είχε παντρευτεί, χωρίς να επιθυμεί, μία καθολική πριγκίπισσα της Αραγωνίας, από την Ισπανία: την Αικατερίνη της Αραγωνίας. Η Αραγωνία ήταν μία σημαντικότατη περιοχή της Ισπανίας. Η Κατερίνα ήταν θερμότατη καθολική και του Ερρίκου Η΄ δεν του άρεσε σχεδόν καθόλου. Είχε επιλεγεί η πριγκίπισσα αυτή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ερρίκος Η΄.