Ο επόμενος βασιλιάς της Ρώμης

Ο επόμενος βασιλιάς της Ρώμης, αμέσως μετά τον Ρωμύλο, ήταν Σαβίνος και διορίστηκε από τον λαό κατά σύσταση της Συγκλήτου. Το όνομα του ήταν Νουμάς Πομπίλιος και έμεινε διάσημος για την ευσέβεια του και τη γνώση των ιερών τελετουργιών. Ο μεταγενέστεροι Ρωμαίοι των θεωρούσαν βασιλιά-φιλόσοφο. Έκανε τους Ρωμαίους να σταματήσουν να σκέπτονται τον πόλεμο και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο επόμενος βασιλιάς της Ρώμης.