Ο Επίκουρος και ο Κήπος του

Ο Επίκουρος ήταν Αθηναίος, γιος του Νεοκλέους και της Χαιρεστράτης. Σύμφωνα με πηγές, ο πατέρας του ήταν κληρούχος στη Σάμο και ο Επίκουρος μεγάλωσε εκεί. Επειδή εξορίστηκε από την Αθήνα, το 311π.Χ. ίδρυσε σχολή στη Μυτιλήνη και το επόμενο έτος στην Λάμψακο. Το 306 π.Χ. αγόρασε στην Αθήνα έναν Κήπο κοντά στο Δίπυλο, όπου ίδρυσε τη σχολή του. Οι οπαδοί του ονομάσθηκαν Επικούρειοι. Σκοπός της φιλοσοφίας, κατά τον Επίκουρο, είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε φόβο είτε θανάτου είτε θεών είτε ψυχικής αναταραχής, προκειμένου ο φιλόσοφος γαλήνιος να απολαύσει την ζωή μακριά από τις επιθυμίες του. Αυτή η οπτική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Επίκουρος και ο Κήπος του.