Ο Επίκουρος και ο Κήπος του

Ο Επίκουρος ήταν Αθηναίος, γιος του Νεοκλέους και της Χαιρεστράτης. Σύμφωνα με πηγές, ο πατέρας του ήταν κληρούχος στη Σάμο και ο Επίκουρος μεγάλωσε εκεί. Επειδή εξορίστηκε από την Αθήνα, το 311π.Χ. ίδρυσε σχολή στη Μυτιλήνη και το επόμενο έτος στην Λάμψακο. Το 306 π.Χ. αγόρασε στην Αθήνα έναν Κήπο κοντά στο Δίπυλο, όπου ίδρυσε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Επίκουρος και ο Κήπος του.