Ο Ελληνισμός της Διασποράς

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα, ολόκληρο τον 18ο αλλά και αρχές του 19ου συνεχίστηκαν οι αποδημίες και οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό που είχαν αρχίσει μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και η ελπίδα για καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό, το εμπόριο, η δίψα για μάθηση ήταν οι σημαντικότεροι από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ελληνισμός της Διασποράς.