Ο Ελληνισμός της Διασποράς

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα, ολόκληρο τον 18ο αλλά και αρχές του 19ου συνεχίστηκαν οι αποδημίες και οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό που είχαν αρχίσει μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και η ελπίδα για καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό, το εμπόριο, η δίψα για μάθηση ήταν οι σημαντικότεροι από τους λόγους αυτών των μεταναστεύσεων. Δημιουργείται έτσι ο Ελληνισμός της Διασποράς. Οι περιοχές που συγκέντρωναν τους περισσότερους Έλληνες ήταν η κεντρική Ευρώπη, η βόρεια Βαλκανική και η νότια Ρωσία. Δημιουργήθηκαν λοιπόν εκεί μεγάλες παροικίες Ελλήνων που αργότερα οργανώθηκαν σε κοινότητες. Μικρότερες παροικίες σχηματίστηκαν στην Αγγλία, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ελληνισμός της Διασποράς.