Ο Ελληνισμός πριν την Επανάσταση του 1821

Ο Ελληνισμός, έναν αιώνα πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σημαδεύτηκε από ένα ακόμη γεγονός, την πτώση του Χάνδακα το 1669 και την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους. Τότε, ενοποιήθηκε σχεδόν υπό την κρατική εξουσία των Οθωμανών ολόκληρος ο γεωγραφικός χώρος που ζούσαν οι Έλληνες και οι τύχες του γένους συναρτήθηκαν κατά κύριο λόγο με τις τύχες και τις εσωτερικές μεταβολές της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, η οποία με την πληθυσμιακή σύνθεση και τα μουσουλμανικά ιδρύματα είχε μεταβληθεί στους δύο πρώτους αιώνες ης κατάκτησης σε πόλη χαρακτηριστικά ισλαμική αρχίζει μετά το 1669 να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ελληνισμός πριν την Επανάσταση του 1821.