Ο ελληνικός χώρος λίγο πριν την Επανάσταση

Μετά το τέλος των ναπολεόντιων πολέμων και το Συνέδριο της Βιέννης η ειρήνη αποκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Οι νικήτριες δυνάμεις επανέφεραν στην Ευρώπη τα προ του 1789 καθεστώτα. Είναι η λεγόμενη Παλινόρθωση. Ενόσω, όμως, συνέβαιναν αυτά στην Ευρώπη, ο ελληνικός χώρος παρουσίαζε τις παρακάτω εικόνες. Η συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου 1815, έθεσε τα Ιόνια Νησιά υπό την προστασία των Άγγλων. Την περιοχή της Πάργας είχε καταλάβει ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων και την εποίκισε με αλβανικές οικογένειες από τα περίχωρα μεταβάλλοντας συγχρόνως τις εκκλησίες σε τζαμιά. Στις 15 Απριλίου 1819, Μεγάλη Παρασκευή, οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο ελληνικός χώρος λίγο πριν την Επανάσταση.