Ο εκχριστιανισμός των Γερμανών

Το γεγονός ότι ο Καρλομάγνος στο 800 μ.Χ. στήνει μια στιβαρή αυτοκρατορία θεωρείται η αρχή της ιστορίας της νεότερης δυτικής Ευρώπης. Ξαναστήνεται δηλαδή στην Ευρώπη μία αυτοκρατορία, η οποία πρόκειται να στήσει το νέο πολιτικό πρόσωπο της Ευρώπης που είχε καταστραφεί από τη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι αυτή η ανερχόμενη πολιτική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο εκχριστιανισμός των Γερμανών.