Ο εκχριστιανισμός των Γερμανών

Το γεγονός ότι ο Καρλομάγνος στο 800 μ.Χ. στήνει μια στιβαρή αυτοκρατορία θεωρείται η αρχή της ιστορίας της νεότερης δυτικής Ευρώπης. Ξαναστήνεται δηλαδή στην Ευρώπη μία αυτοκρατορία, η οποία πρόκειται να στήσει το νέο πολιτικό πρόσωπο της Ευρώπης που είχε καταστραφεί από τη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι αυτή η ανερχόμενη πολιτική δύναμη συνδυάζεται με τον Πάπα, αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των Πατριαρχείων της Ανατολής και του Πατριαρχείου της Ρώμης και φέρνει κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο εκχριστιανισμός των Γερμανών θα γίνει πραγματικότητα. Η δυτική πλευρά του Χριστιανισμού ζούσε μόνη της. Είχε βέβαια ειδικό βάρος εξ αυτού, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο εκχριστιανισμός των Γερμανών.