Ο εκρωμαϊσμός της Ετρουρίας

Από τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, η Ρώμη παρεμβαίνει όλο και πιο έντονα στην Ετρουρία, προκαλώντας πολέμους, εδραιώνοντας συμμαχίες και εισβάλλοντας στις αποικίες της. Ο εκρωμαϊσμός της Ετρουρίας γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται το 90 π.Χ. με την παραχώρηση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους Ιταλούς. Από εκείνη την στιγμή η λατινική γλώσσα αντικαθιστά τη μητρική ετρουσκική και μπορεί να θεωρηθεί ότι ο κύκλος του ετρουσκικού πολιτισμού κλείνει. Όμως, οι νέες επιρροές είχαν αρχίσει γίνονται φανερές και στο παρελθόν. Το άγαλμα του Ρήτορα, που απεικονίζει έναν Ετρούσκο με συγκεκριμένη ιδιότητα, όπως μαρτυρεί η περιγραφή του, έχει στοιχεία που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο εκρωμαϊσμός της Ετρουρίας.