Ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας, η Μασσαλιώτιδα

Η Μασσαλιώτιδα είναι πολεμικό επαναστατικό άσμα, που υιοθετήθηκε προοδευτικά ως Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας με αρχή τις 14 Ιουλίου 1795.