Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος

Οι τελευταίοι μήνες του 1824, οι πρώτοι της τρίτης κοινοβουλευτικής περιόδου, χαρακτηρίζονται από την οξεία διαμάχη και τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο. Η διάσπαση της νικητήριας φατρίας δημιούργησε καινούργιους συνασπισμούς, οι οποίοι εμφανίσθηκαν διαμορφωμένοι με γεωγραφικά κριτήρια. Οι Πελοποννήσιοι, συντελεστές στην εδραίωση της Κουντουριώτη αντιλήφθηκαν ότι είχαν δώσει την νίκη στους νησιώτες, οι οποίοι κατέχονταν από αντιπελοποννησιακό πνεύμα. Έτσι ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στους εκπροσώπους της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Πελοποννήσου από τη μια μεριά και από την άλλη τους Υδραιοσπετσιώτες υποστηριζόμενους από τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. Όσο περνούσε ο καιρός τα πράγματα ανάμεσα στις δύο αντίπαλες παρατάξεις χειροτέρευαν. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος.