Ο Γουλιέλμος της Απουλίας

Ο Γουλιέλμος της Απουλίας είναι ο κατεξοχήν βιογράφος του Νορμανδού δούκα της Απουλίας Ροβέρτου Γυισκάρδου. Ο Γουλιέλμος διηγείται στο έργο του «Gesta» τη ζωή του Γυισκάρδου και την άνοδο της νορμανδικής ισχύος στη Νότια Ιταλία. Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο ιστορικό έπος της εποχής του και ως μια από τις αξιολογότερες δυτικές πηγές για την ιστορία του Βυζαντίου κατά τον 11ο αιώνα. Για τον ίδιο τον Γουλιέλμο τα στοιχεία που έχουμε είναι ελάχιστα. Ακόμη και η, σε γενικές γραμμές θεωρούμενη σίγουρη, νορμανδική (γαλλική) του προέλευση έχει αμφισβητηθεί και έχει υποστηριχθεί η άποψη της λομβαρδικής (λογγοβαρδικής) καταγωγής του. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γουλιέλμος της Απουλίας.