Ο Γοργίας

Ο Γοργίας καταγόταν από τους Λεοντίνους της Σικελίας. Έζησε μεταξύ 483π.Χ. και 385π.Χ. Ώθησε περαιτέρω τη σχετικότητα του Πρωταγόρα, σε σημείο να φτάσει μέχρι τον μηδενισμό, αρνούμενος τα πάντα, όχι όμως και την άρνηση του. Μαρτυρίες για το βίο και το έργο του έχουν σωθεί. Ο Γοργίας έπαιρνε από κάθε μαθητή του 100 μνες. Έργα του τιτλοφορούνται ως εξής: Περί του μη όντος ή περί φύσεως, Εγκώμιον εις Ηλείους, Ελένης Εγκώμιον, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, Τέχνη. Ο Γοργίας προτιμούσε να να μην ονομάζεται σοφιστής, αλλά ρήτωρ. Υποστήριξε μάλιστα ότι δεν δίδασκε τόσο τη ρητορική, όσο την τέχνη της πειθούς, την δυνατότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γοργίας.